0

Yazılımcıdan İş Analisti Olmaz… (Olmamalı da…)

Posted by mgocean on December 23, 2011 in Bilgi Teknolojileri, Proje Yönetimi |

Yazılım projelerinin iş analizi aşamasında, müşteri ile projenin kapsamını belirleme çalışmalarına tabii ki dahil olabilir.   Fakat bu süreçte yazılımcıyı tek başına bırakmanın çeşitli dezavantajları vardır;

1.  Yazılımcı presentable değildir.  Olmak zorunda da değildir.   Presentable olmayı da genelde çok sevmez.  İş analizi toplantılarında müşterilerle yapılan resmi görüşmeler IT’ci arkadaşları biraz kasar.  Sırf toplantıya katılınacak diye o gün daha şık giyinme zorunluluğu, etajerinin çekmecesinde aylardır kıvrılarak beklemiş gravatı takma zorunluluğu yazılımcı arkadaşın çok alışık olduğu ya da sevdiği bir moda sokmaz kendilerini.

2.  Yazılımcı arkadaşlar, proje konusunu, analist arkadaşlardan çok daha iyi bilebilir.  Fakat iş analizi aşamasında her cümle yazılımcı için bir gereksinimden öte, maliyet çağırıştırır.  Gereksinimin ne kadar fazla mesai, teknik tasarım değişikliği, veritabanındaki tablolara etkileri ya da farklı teknik paydaşlarla ortak çalışma gerektirdiğini muhakeme eder ve ihtiyaçları değerlendirirken bu kriterleri ister istemez gözönünde bulundurur.  Bu durum da ihtiyacın iş ihtiyacı olmaktan çıkartıp teknik kısıtlara göre değerlendirilmesine neden olur.

3.  Yazılımcı arkadaşlar genelde sorumlu oldukları modül çerçevesinde değerlendirmeler yaparlar.   Yapılacak işlerin teknik ya da teknik olmayan diğer modül / paydaşlara olan etkilerini, mevzuat ya da yasal kısıtları değerlendirmez.  Zaten böyle bir sorumlulukları da yoktur.  

 

4.  Yazılımcı arkadaşlar projenin geneli hakkında bilgilendirme yapmadan belirli bir konu hakkında iş analizi faaliyetleri içerisine dahil edilirse projenin genel maliyeti, müşteri ile yapılan sözleşmeye tabi maddelere, verilen sözlere, daha önceden görüşülmüş ve müşteriye çözüm üretilmiş konulara tezat çözümler üretebilir.  Bu nedenle projenin bütün detayları yazılımcı arkadaşlarla paylaşılmalıdır.

 

Özetlemek gerekirse aslında yazılımcı arkadaşlar konuyu en iyi bilen kişiler olmakla beraber sorumlulukları net bir şekilde belirtilmeli, eğer iş ihtiyaçlarının belirlenmesi görevi kendilerine verilirse ilgili, yetki, sorumluluk ve bilgi ile donatılmalıdır.   Aksi halde müşterinin kafasında birbiri ile çelişen bildirimlerde bulunan bir kurum ya da IT birimi algısı oluşturulabilinir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2006-2019 Güzel Blog All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.0.3, from BuyNowShop.com.